+420 234 144 736 +420 234 144 710 info@pragometal.com

Hlavní stránka > O nás > Testování pevnosti a stability palet

Testování pevnosti a stability palet

PRAGOMETAL ekonomicky a ekologicky

Česká společnost PRAGOMETAL vyvinula sadu zařízení pro testování stretch fólie a zabalení paletových jednotek pod názvem WRAPTEST a DYNTEST. Jedinečné testovací zařízení WRAPTEST slouží k objektivnímu porovnání a měření vlastností průtažné fólie (procentuální předepnutí, sekundární napětí, pevnost atd.) a DYNTEST je určen ke zkoušení pevnosti zabalení paletové jednotky.

Kompletní sada zařízení byla zakoupena pro objektivní testování své výrobní činnosti i společností MANULI STRETCH v Německu.

DYNTEST

DYNTEST představuje zařízení pro dynamické měření kompaktnosti zabalení paletové jednotky. Umožňuje testovat zabalené paletové jednotky opakovaným dynamickým zatížením a vytvářet tak podmínky působící na přepravované zboží na cestě od výrobce k distributorovi či prodejci. Ovládací systém umožňuje navolit vhodný režim zrychlení, úsek rovnoměrného pohybu i režim zpomalení.

Vzhledem k praxi, kdy zejména v situacích vyvolaných zpomalováním dopravního prostředku (brzdění kamiónu) či při náhlé změně směru jízdy, dochází k destabilizaci paletových jednotek, posuvu zboží a v horším případě i k destrukci přepravního obalu. Výsledky zkoušek při proměnném zpomalení mohou být pro volbu parametrů balení rozhodující.

Otestováním různě balených paletových jednotek (odlišné typy fólií, počty ovinů, nastavení průtažnosti, ale i jiné způsoby páskování apod.) lze vyhodnotit optimální způsob fixování zboží na paletě.

 

Testovací zařízení je konstruováno pro zkoušení palet s fixovaným zbožím do hmotnosti 1000 kg. 

Sada DYNTEST je ověřena za použití systému Qualisys a pomoci ČVUT v Praze, Fakulty strojní.

 

Graf demonstruje zápis testu stability

WRAPTEST

Neméně důležitou částí souboru testovacích zařízení je speciálně vyvinutá testovací krychle, která imituje balenou paletu se zbožím. Na paletě o EUR 1200 x 800mm je upevněna 1000mm vysoká konstrukce. Jedna z vertikálních hran kostky je uložena v tenzometrech, které snímají velikost síly působící na hranu. Jedná se o sílu, která působí na hranu krabic, cihel, střešních tašek či jiného zabaleného zboží. Jiná hrana je osazena čepy pro rychlou a snadnou aplikaci imitace jiného než oblého provedení hrany. Další z hran je vyjímatelná, po jejím odstranění lze využít funkci – nahrazení druhu baleného zboží (kartóny, láhve, kanystry atd.) Lze tak vyzkoušet vzájemnou optimální relaci mezi produkty a parametry průtažné fólie, ale i parametry procesu balení – nastavení ovinovacího stroje.

Graf demonstruje výsledky měření

 

 

 

Odstavený soubor testovacích zařízení DYNTEST a WRAPTEST poskytne výrobci zboží expandovaného na paletách objektivní podklady pro optimalizaci nákladů na potřebné balicí prostředky – průtažná fólie, vázací pásky, ochranné papírové či plastové profily, paletizační pytle a další.

 

U skupinově baleného zboží v lepenkových krabicích navíc podá obraz o vhodnosti konstrukce skupinového obalu. Kupujícímu se podstatně zjednodušuje rozhodování, která z nabídek je pro jeho potřeby optimální v relaci vlastností balicího materiálu a nákupní ceny.

Zdaleka nemusí platit, že nejlevnější kilogramová cena průtažné fólie zaručí  nejmenší náklady na zabalení palety, ale naopak, ani drahá fólie se špičkovými vlastnostmi nemusí být ideální z hlediska nákladů na zabalení dané paletové jednotky.

Dalším pozitivním aspektem je stanovení objektivních informací pro pravidla o případných reklamacích s dodavateli a odběrateli paletových jednotek se zbožím, neboť vytvoření paletové jednotky  v souladu s výsledky výše popsaných testů zásadní měrou eliminuje poškození zboží v důsledku nedostatečného přepravního obalu.


RSS kanál

copyright © pragometal2014

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024