+420 234 144 736 +420 234 144 710 info@pragometal.com

Hlavní stránka > Poradna > Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Co je to streč?

Jedná se o fólie, které jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu LLDPE, známé také pod názvem stretch fólie nebo průtažné fólie. Vyznačují se dokonalou pevností a pružností. Stretch fólie jsou nejčastěji používaným materiálem při balení.

 

Co znamená průtažnost fólie?

Průtažnost fólie je garantovaný poměr délky vyjádřený v procentech na jednotku délky. Například z 10 cm běžné délky při průtažnosti 150 % byste při použití předepínacího zařízení měli obdržet 25 cm. Dávejte si však pozor na udávané hodnoty průtažností. Někteří prodejci často uvádějí na místo garantované provozní průtažnost.

 

Jaký je rozdíl mezi recyklátem a technologickým odpadem?

V obou případech se jedná o přepracování LDPE fólie za účelem opakovaného použití. Rozdílná je však jejich kvalita. Technologický odpad je čistý materiál, který vzniká z odřezků fólie při výrobě. Oproti tomu recyklát je již znečištěný materiál (např. plněním, balením, potiskem). Většinou se jedná o druhotný odpad spotřebitelů.

Jaká legislativa se vztahuje k obalům?

Zde přikládáme nejdůležitější zákony a související legislativu, která je platná na území České republiky.

Zákon 477/2001 Sb. – o obalech

Nařízení vlády 111/2002 Sb. – výška zálohy – příloha „A“, „B“ a „C“

Vyhláška MPO 116/2002 Sb. – „zálohovaný obal“

Vyhláška MŽP 641/2004 Sb. – ruší vyhlášku MŽP 117/2002 Sb. – evidence

Přílohy k vyhlášce MŽP 641/2004 Sb. – tabulky

Stanoviska MŽP

Směrnice 94/62/EC – o obalech (EN)

Směrnice 2004/12/EC, novela směrnice 94/62/EC – o obalech (EN)

Směrnice 94/62/ES – o obalech

Směrnice 2004/12/ES, novela směrnice 94/62/EC – o obalech

Rozhodnutí 97/129/ES – materiálová identifikace

Rozhodnutí 2001/24/ES – harmonizované normy

 

Jaké technické normy se vztahují k obalům?

Harmonizované normy pro splnění základních požadavků zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

  1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427
  2. Opakované použití ČSN EN 13429
  3. Recyklace materiálu ČSN EN 13430
  4. Energetické zhodnocení ČSN EN 13431
  5. Využití kompostováním a biodegradací ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-2
  6. Nebezpečné látky ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2
  7. Těžké kovy ČSN CR 13695-1

 

Normy – balicí stroje

ČSN EN 415-2 Bezpečnost balicích strojů – Balicí stroje pro předem zhotovené tuhé obaly

ČSN EN 415 Bezpečnost balicích strojů – Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje

ČSN EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie, metodologie

ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy. Část 2: Technické zásady a specifikace

ČSN EN 418 Bezpečnosť strojových zariadení. Zariadenie núdzového zastavenia. Hľadiská funkčnosti. Konštrukčné zásady.

 

Normy - obaly

ČSN 77 0001 Obalová technika. Terminologie

ČSN 77 0052-1 Obaly. Obalové odpady. Část 1: Terminologie. Základní termíny

ČSN 77 0054 Obaly. Požadavky na vratné spotřebitelské obaly

ČSN 77 1000 Soustava rozměrů obalů

ČSN EN ISO 11683 Obaly. Hmatatelné výstrahy. Požadavky

ČSN EN 2817+AC Balení odolné dětem. Požadavky a postupy zkoušení opět uzavíratelných obalů.

STN 01 5200-1 Certifikační značky

 

Evropské normy s odkazem na evropskou směrnici 94/62/EC

Na základě mandátu Evropské komise zpracoval CEN (Evropský výbor pro normalizaci) soubor norem pro splnění základních požadavků směrnice 94/62/EC. Dne 19. února 2005 vyšlo v Official Journal of the European Union oznámení Evropské komise odkazující na revidované normy CEN. Tímto aktem se normy staly harmonizovanými.

 

EN 13427:2000 Packaging – Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste


EN 13428:2000 Packaging – Requirements specific to manufacturing and composition - Prevention by source reduction


EN 13429:2000 Packaging – Reuse


EN 13430:2000 Packaging – Requirements for packaging recoverable by material recycling


EN 13431:2000 Packaging – Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior caloric value


EN 13432:2000 Packaging – Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging


CEN CR 13695-1:2000 Packaging – Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging and their release into the environment – Part 1: Requirements for measuring and verifying the four heavy metals present in packaging


CEN CR 13695-2:2000 Packaging – Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging and their release into the environment – Part 2: Requirements for measuring and verifying the dangerous substances present in packaging, and their release into the environment

 

Co je za označení 406 nebo 200 u vázacích pásek?

V případě tohoto sortimentu jde o vnitřní průměr dutinky (nosiče), na kterém je páska navinuta. Označení 406 má vnitřní průměr 406 mm a označení 206 má 206 mm.

 

Z čeho jsou vyráběny fólie?

Fólie jsou vyráběny z různých směsí granulátů zpracovaných především z ropy. Záleží však na samotném typu fólie

 

Nízkohustotní polyethylen – LDPE

Low Density PolyEthylene o hustotě 0,910 až 0,924 kg/cm3 vyniká řadou žádaných vlastností – transparentnost, ohebnost, dobrá odolnost vůči nárazu, olejům, chemikáliím, nepropustnost pro vodní páru, svařitelnost, snadná zpracovatelnost a také nízká cena. Lze použít samostatně, ale i v kombinaci s dalšími druhy polymerů ethylenu nebo s jinými obalovými materiály jako je hliník či papír. Jeho největším konkurentem je LLDPE.

 

Středněhustotní polyethylen – MDPE

Medium Density PolyEthylene o hustotě 0,925 až 0,940 kg/cm3 má větší mechanickou pevnost, je tužší a méně propustný než LDPE o nižší hustotě. MDPE se zpracovává podobně jako LDPE, jen při vyšších teplotách. 

 

Vysokohustotní polyethylen – HDPE

High Density PolyEthylene o hustotě 0,935 až 0,965 kg/cm3 je druhým nejrozšířenějším polymerem používaným v obalové technice. Má dobré mechanické vlastnosti a je odolný vůči vodě, alkoholům, ketonům, zředěným roztokům kyselin a zásad. Jeho nevýhodou je sklon k tzv. korozi napětí, kdy ve výrobcích z HDPE vznikají trhliny.

 

Lineární nízkohustotný polyethylen – LLDPE

Linear Low Density PolyEthylene o hustotě 0,916 až 0,940 kg/cm3 má díky pravidelné struktuře lepší mechanické vlastnosti a vyšší teplotu tání než LDPE o stejné hustotě. Vyniká svou průzračností, leskem a tepelnou svařitelností. K typickým aplikacím LLDPE patří průtažné a přiléhavé fólie.

 

Metalocenový lineární nízkohustotní polyethylen – MLLDPE

Metalocen Linear Density PolyEthylene představuje mimořádnou pevnost, pružnost, odolnost a stabilitu obalových fólií. Stejně jako LLDPE má lepší průzračnost, lesk a tepelnou svařitelnost. K častým aplikacím MLLDPE patří průtažné a přilnavé fólie. Metalocenové kopolymery jsou nejmladší a nejmodernější skupinou polymerů ethylenu.

 

Polypropylenové fólie – PP

Jedno nebo více vrstvené fólie z nesmršťujícího materiálu jsou hojně využívané v potravinářství, tiskařství, textilním průmyslu a v dalších odvětvích, kde je potřeba zachovat dobrou viditelnost produktu nebo využít možnosti potisku obalu. Jedná se o kvalitní, pevný, ale křehký materiál. Standardně je nabízen ve verzi BOPP, CPP nebo BOPP Antifog.

 

Polyolefinové fólie – PF

Několika vrstvený smrštitelný materiál je ceněn především díky své vysoké pevnosti, transparentnosti a maximální odolnosti proti vnějším vlivům. Rovněž nabízí ochranu proti vzduchu, mrazu, vlhkosti či fyzickému poškození. PF je ideální pro potravinářský průmysl, kde je nutné produkty obemknout dle jejich tvaru a zdůraznit tak jejich optické vlastnosti.

 

Polyvinylchlorid – PVC

PVC je vysoce smrštitelná fólie mezi jejíž přednosti patří snadné použití. Přestože ji některé firmy nabízí jako vhodné pro potravinářský průmysl, jde o fólii s vysokým obsahem jedovatých látek, které se uvolňují například při svařování. Další nevýhodou je také tvarová a barevná nestabilita. Po čase se mění její struktura a fólie křehne a mění barvu (zpravidla žloutne).

 

Jaký je návin fólie v bm?

ZDE vás odkazujeme na kalkulačku, kde si můžete návin snadno a rychle přepočítat.

 

Jaký je rozdíl mezi lepidly u lepících pásek typu ACRYLIC, HOT MELT, SOLVENT

Lepicí pásky se liší nejen svým nosičem, ale i použitými lepidly. Jako nosič může sloužit polypropylenová fólie (PP), PVC fólie, papír, krep nebo třeba textil, na kterém je nanesena vrstva velmi kvalitního lepidla.

Akryl – na bázi vodorozpustné disperze

Hot Melt – na bázi syntetického kaučuku

Solvent – na bázi přírodního kaučuku

Materiály a lepidla používané na výrobu těchto pásek umožňují využití ve velmi rozdílných teplotách.

 

Jaké rozdíly a jaká použití jsou mezi vázacími páskami?

V naší široké nabídce najdete 4 druhy vázacích pásek a 2 druhy vázacích spon. Jedná se o vázací pásky polypropylenové (PP), PET, polyesterové (PES) a ocelové.

 

PP pásky jsou určeny zejména pro střední a lehčí aplikace zboží, které během přepravy příliš nemění svůj objem. Pásky jsou zpravidla černé, případně bílé a dají se využít téměř v každém průmyslovém odvětví.

 

PET pásky se vyznačují vyšší pevností než PP pásky. Díky této vlastnosti jsou vhodné pro balení zboží se změnou objemu v průběhu transportu. PET pásky mají zelenou barvu a často se využívají v dřevozpracujícím, stavebním nebo hutnickém průmyslu. Tyto pásky byly vyvinuty jako spolehlivá náhrada za ocelové vázací pásky. PET pásky jsou až o 50 % úspornější než ocelové

 

PES pásky jsou vyrobeny z polyesterových vláken, které jsou k sobě slepeny speciálním  lepidlem nebo jsou příčně propletené. PES pásky se vyznačují vysokou pevností a bílou barvou. Díky jejich měkkému materiálu jsou šetrné k přepravovanému zboží. Jejich nespornou výhodou při kombinaci se sponou typu B je možnost dotažení úvazu v průběhu dopravy. Stejně tak je i možné pásku po přepravě povolit a znovu použít. PES pásky se využívají především do lisů na odpad.

 

Ocelové pásky jsou již tradičním a osvědčeným způsobem páskování. Vyznačují se vysokým stupněm pevnosti a používají se zejména při páskování velmi těžkých materiálů. Nevýhodou ocelových pásek je nízká odolnost vůči povětrnostním vlivům, která se však dá částečně eliminovat povrchovou úpravou (pozinkování, lakování).

 

Podrobnější informace k druhům vázacích pásek najdete na stránkách jednotlivých produktů.

 

Jaký je rozdíl mezi typy vlnité lepenky - vlny „A“ ,“ B“ „C“

V řezu má zvlněný papír většinou sinusovou křivku, která je definována rozpětím vln a jejich výškou. Zpravidla je tento poměr 2:1. Výška vlny u dvouvrstvé lepenky nebo součet výšek vln u více vlnných lepenek určují přibližnou tloušťku vlnité lepenky.

 

Následující tabulka uvádí orientační údaje běžných obchodních druhů vlnité lepenky

Druhy vlny

Rozpětí vln

Výška vln

Zkratka

Název

 

A

Hrubá

8,0-9,5

4,0-4,8

C

Střední

6,8-7,9

3,2-3,9

B

Jemná

2,2-6,5

2,2-3,0

E

mikrovlna

3,0-3,5

1,0-1,8

Kromě těchto profilů se používají ještě menší profily (F, G)


RSS kanál

copyright © pragometal2014

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024